Privatlivspolitik

Dine oplysninger er i trygge hænder

Vi har interne retningslinjer om informationssikkerhed, der sikrer, at dine personoplysninger er godt beskyttet hos os.

Vi sikrer desuden, at personoplysningerne anvendes i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

 

Vi indsamler personoplysninger

danrehab A/S indsamler og anvender personoplysninger:

 1. I forbindelse med personaleadministration
 2. Ved salg og markedsføring til potentielle kunder
 3. Ved drift af virksomheden og leverancer til kunder, samt 
 4. Ved besøg på vores hjemmeside 

 

Kontaktoplysninger

Selskab: danrehab A/S
Adresse: Vejlevej 15, 7160 Tørring
CVR-nr.: 66261417
Telefonnr.: 86447355
Mail: info@danrehab.dk 
Website: www.danrehab.dk 

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Medarbejdere: Når vi indsamler personoplysninger fra vores medarbejdere, sker det med det formål at kunne administrere ansættelsesforholdet, herunder for at leve op til vilkårene i ansættelseskontrakten og for at kunne udøve ledelsesretten. 

Medarbejdernes personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Medarbejderne får særskilt oplysning om vores indsamling og anvendelse af medarbejderoplysninger samt underskriver eventuelt en samtykkeerklæring i forhold til de behandlingsaktiviteter, hvor et samtykke er påkrævet.

Behandlingen af medarbejdernes data er baseret på forskellige retsgrundlag i henhold til det karakteren af data. Således kan det dreje sig om følgende retsgrundlag fra databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1:

 • Samtykke (litra a)
 • Opfyldelse af ansættelseskontrakt (litra b)
 • Legitim interesse (litra f)

Ligeledes kan behandlingen baseres artikel 9, stk. 1, litra b (overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder).

Salg og markedsføring: Når vi indsamler personoplysninger fra potentielle kunder, sker det for at kunne drive vores virksomhed ved at forøge vores salg. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a) 
 • Legitim interesse (litra f)

Drift og kunder: Når vi indsamler personoplysninger fra kunder, sker det med det formål at kunne levere vores varer til kunden, samt sikre kvaliteten i det udførte arbejde. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Opfyldelse af kontrakt (litra b)
 • Legitim interesse (litra f)

Besøg på hjemmeside: Når vi indsamler personoplysninger ved besøg på vores hjemmeside er formålet at indsamle oplysninger, der kan anvendes til salg af vores services baseret på den interesse, der er vist ved anvendelse af vores hjemmeside. Behandlingen af dine data er baseret på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1:

 • Samtykke (litra a)

Vi anvender desuden personoplysningerne om besøgendes færden på vores hjemmeside til at gøre vores service bedre. Læs mere om vores anvendelse af cookies i vores cookie-politik på danrehab.dk/cookiepolitik.

 

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med personaleadministration indsamler vi almindelige personoplysninger til opfyldelse af et ansættelsesforhold. Medarbejderne er tilstrækkeligt informeret herom.

Ved salg og markedsføring indsamler vi almindelige oplysninger, såsom kontaktoplysninger og e-mailkorrespondance.

Ved leverancer til kunder indsamler vi almindelige oplysninger, såsom kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, leveringshistorik og lignende. I forbindelse med ordreinformationer kan vi lejlighedsvis også modtage fødselsdato på personer.

Ved besøg på vores hjemmeside indsamler vi oplysninger via cookies. Disse oplysninger er særskilt oplyst i vores cookie politik på danrehab.dk/cookiepolitik.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre. Dog udleverer vi personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtede til det. Samtidig videregiver vi også personoplysninger i mindre omfang til vores revisor og til eksterne rådgivere. Eksterne rådgivere, som ikke allerede er underlagt en pligt til at behandle oplysninger med fortrolighed, skriver under på en fortrolighedserklæring. Endelig overlader vi personoplysninger til vores databehandlere og underdatabehandlere.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi videresender ikke personoplysninger til tredjelande.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra ansøgere, vores medarbejdere, potentielle kunder, kunder og fra besøgende på vores hjemmeside.

 

Opbevaring af personoplysninger

Overordnet opbevarer vi ikke personoplysninger i et længere tidsrum end nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle og anvende personoplysningerne.

Centrale personoplysninger, såsom ansættelseskontrakt og andet central dokumentation, om fratrådte medarbejdere gemmes i op til 6 år. Andre oplysninger om medarbejdere slettes som udgangspunkt, når ansættelsesforholdet ophører, men i visse tilfælde er vi forpligtede ved lov til at opbevare oplysninger om fragåede medarbejdere i et længere tidsrum efter ansættelsesforholdets ophør. Det kan også være, at karakteren af ansættelsesforholdets ophør har medført, at vi er berettigede til at opbevare personoplysninger i et vist tidsrum efter ansættelsesforholdets ophør.

Personoplysninger om kunder opbevarer vi så længe aftaleforholdet består. Nogle af oplysningerne opbevarer vi i 10 år efter aftaleforholdets ophør, således vi er i stand til at rådgive kunder omkring nye køb og eventuelle reparationsmuligheder.

Personoplysninger, som er indsamlet fra vores hjemmeside, opbevarer vi så længe vi har et gyldigt samtykke jf. cookie politikken.

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke nogen form for profilering af vores indsamlede data. 

 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine oplysning er et samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter oplysningerne.

 

Du har ret til at få adgang til dine og dine ansattes personoplysninger

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig og dine ansatte. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

 

Du har ret til at få unøjagtige personoplysninger rettet eller slettet

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage, og grundlaget for vores behandling er dit samtykke. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med reglerne.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringen eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine og dine ansattes personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til direkte markedsføring. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Klage til Datatilsynet

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K 
Tlf.: 33 19 32 00
Læs evt. mere her: datatilsynet.dk